Przebieg pomiarów instalacji elektrycznych Warszawa

Pomiary instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie odpowiednich technik kontrolnych i pomiarowych.

Jak wyglądają pomiary elektryczne Warszawa

Pomiary powinny być zwykle uzyskane przy użyciu kalibrowanego przyrządu i certyfikowanych przewodów pomiarowych. Poniższe pomiary instalacji elektrycznej są podane jako wskazówki dla inspektora elektrycznego i mogą być wykorzystane do sprawdzenia systemu. Aby zmierzyć napięcie między dwoma punktami, należy podłączyć jedno wyprowadzenie miernika elektrycznego do każdego punktu. Następnie drugim przewodem należy odczytać napięcie wskazywane przez miernik. Podstawowymi elementami układu elektrycznego są:

-źródło zasilania (generator, akumulator lub sieć)

-sterownik (inwerter/ładowarka).

Zapis pomiarów instalacji elektrycznej Warszawa

Pomiary elektryczne powinny być zapisane na odpowiednim formularzu i podpisane przez osobę je wykonującą. Formularz powinien zawierać:

-datę i godzinę, w której wykonano pomiary;

-imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary;

-opis użytego sprzętu pomiarowego;

-opis miejsca (np. pomieszczenia, piętra), w którym dokonano pomiarów; Stosowane pomiary elektryczne to:

– Napięcie na zaciskach akumulatora przy pracującym silniku i na biegu jałowym.

– Pobór prądu z akumulatora przy pracującym silniku i na biegu jałowym.

Zakres pomiarów instalacji elektrycznych Warszawa

Zakres nie jest ograniczona do elementów wymienionych powyżej. Operator powinien dokonać wszystkich innych pomiarów, które są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji badanego pojazdu lub urządzenia. Zakres pomiarów instalacji elektrycznych Warszawa Pomiary elektryczne powinny być zapisane na odpowiednim formularzu i podpisane przez osobę je wykonującą. Formularz powinien zawierać:

-datę i godzinę wykonania pomiarów;

-nazwisko osoby wykonującej pomiary;

-opis użytego sprzętu pomiarowego;

-opis miejsca (np. pomieszczenia, piętra), w którym wykonano pomiary;

-opis osoby lub osób obecnych w czasie dokonywania pomiarów; oraz -samych pomiarów.

-opis badanego pojazdu lub urządzenia; -data i godzina wykonania pomiarów;

-opis użytego sprzętu pomiarowego;

-opis miejsca (np. pomieszczenia, podłogi), w którym wykonano pomiary.

-opis testowanego urządzenia (np. aparat rentgenowski, skaner MRI);

-wyniki i komentarze do pomiarów;

-wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane.

-opis mierzonego obiektu (np. urządzenia);

-wyniki pomiarów; oraz

-oświadczenie, że pomiary zostały wykonane zgodnie z normą IEC 60664-1.