Słabe wyniki restauracji? Przeprowadź audyt

Audyt restauracji to proces, w którym obliczane są ceny, marże i wydatki restauracji. Informacje te mogą być wykorzystane do określenia, czy restauracja działa z zyskiem czy stratą i jakie zmiany należy wprowadzić, aby poprawić jej wyniki. Audyt restauracji może być również wykorzystany do określenia wysokości podatków, które restauracja jest winna i ile powinna zapłacić.

Długość audytu restauracji

Długość audytu zależy od liczby pracowników w restauracji, a także od tego, ile gotówki wpływa i wypływa z biznesu. Średnio, audyt zajmuje około 40 godzin dla małych restauracji z mniej niż 20 pracownikami; większe restauracje z ponad 100 pracownikami wymagają bliżej 80 godzin.

Audyt restauracji to ocena dokumentacji finansowej i administracyjnej restauracji. Pomaga właścicielowi firmy lub menedżerowi zrozumieć, jak dobrze działa ich restauracja, gdzie mogą się poprawić i czy muszą podjąć jakieś działania. Jest to również pomocne dla inwestorów, którzy chcą zaangażować się w przemysł restauracyjny – mogą oni wykorzystać te informacje, aby zobaczyć, czy mają dobrą okazję inwestycyjną.

Ceny audytu restauracji

Koszt przeprowadzenia audytu różni się w zależności od tego, jaki rodzaj informacji chcesz, aby audytor zebrał. Jeśli chcemy, aby sprawdził on tylko księgi rachunkowe pod kątem tego, co w nich znajdzie – czyli w zasadzie wykorzystał swoją wiedzę na temat zasad rachunkowości – będzie to kosztowało mniej niż w przypadku, gdy chcemy, aby stworzył on pełny raport wyszczególniający wszystkie wydatki poniesione w ciągu roku, aby mógł obliczyć należne podatki lub określić, czy nasz biznes był rentowny w tym okresie (a także dlaczego).

Co obejmuje audyt restauracji?

Audyt restauracyjny będzie patrzył na następujące elementy:

  • 1) Wielkość twojej bazy klientów;
  • 2) Jak dużo płacisz za dostawy żywności;
  • 3) jaki procent przychodów stanowią koszty pracy; oraz
  • 4) Ile pieniędzy zarabiasz na każdym sprzedanym daniu.

Audyty restauracyjne to dobry sposób, aby ocenić aktualny stan Twojego biznesu i pomóc Ci zdecydować, czy Twoje ceny są odpowiednie dla rynku.