Jakie są wymagane opłaty notarialne przy zakupie mieszkania i jak je obniżyć?

Jakie są wymagane opłaty notarialne przy zakupie mieszkania i jak je obniżyć?

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania – jak obniżyć koszty?

Często, gdy myślimy o tym jak kupić mieszkanie, chcemy jak najszybciej dostać się na swoje wymarzone cztery kąty. Nie możemy jednak zapominać o kosztach notarialnych, które towarzyszą każdej tego typu transakcji. Co ważne, opłaty te obciążają i kupującego, i sprzedającego, a szczegóły dotyczące ich protestu oraz rodzaju wymaganych kwot są ściśle uregulowane przez prawo.

Do najważniejszych składników opłat notarialnych zaliczamy m.in. opłatę za sporządzenie aktu notarialnego,opłatę od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową lub opłatę sądową – w zależności od wybranego rodzaju umowy i jej wartości. Dokładny sposób obliczania Każdej z nich ustalany jest indywidualnie w kancelarii notarialnej. Jeśli jednak zależy nam na obniżeniu kosztów – nie zawsze musi być to mrzonka.

Tabela

Rodzaj opłaty notarialnej Wysokość
Opłata za sporządzenie aktu notarialnego Od 50 do 500 złotych w zależności od wybranego rodzaju umowy.
Opłata od czynności cywilnoprawnych Od 500 złotych do 0,5% wartości przedmiotu umowy, przy czym nie więcej niż 1% jej wartości.
Opłata skarbowa Od 0 do 2% wartości przedmiotu umowy
Opłata sądowa Od 0 do 0,5% wartości przedmiotu umowy.

Istnieje wiele sposobów na to, by uniknąć wysokich opłat notarialnych. Na przykład zakup mieszkania z drugiej ręki wiąże się ze znacznie mniejszymi kosztami, ponieważ konieczność sporządzenia aktu notarialnego zniknie, a cena za odbiory mieszkania będzie mniejsza niższa w przypadku pierwotnego zakupu.

Jak obniżyć opłaty notarialne przy zakupie mieszkania?

Transakcje zakupu mieszkań wymagają uiszczenia kosztów notarialnych. Są to zazwyczaj niewielkie kwoty w porównaniu do całkowitego ceny mieszkania, ale i tak często rozczarowują kupujących. Na szczęście istnieje kilka sposobów na zmniejszenie opłat notarialnych przy zakupie mieszkania. Jednym z najbardziej popularnych jest podział zakupu na kilka części. Na przykład, gdy mieszkanie należy do kilku właścicieli, istnieje możliwość nabycia poszczególnych części przez każdego z właścicieli. Gdy wszystkie odpowiednie czynności notarialne będą wykonane przez każdego z właścicieli w odpowiednim czasie nie potrzeba już tak dużej sumy kosztów notarialnych.

Kolejny sposób to udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu kupującego. W ten sposób, jeśli zostało już ustalone, że istnieje potrzeba dokonania czynności notarialnej, podmiot powołany do wykonania tych czynności może ograniczyć poniesione koszty. Może to być na przykład przedstawiciel działający zgodnie z prawem lub możliwość uzyskania wynajmu za pośrednictwem agencji notarialnej.

Istnieją także pewne inne rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów notarialnych. By upewnić się, że wykorzysta się najlepiej wszystkie dostępne narzędzia oszczędności, należy skorzystać z usług doświadczonego doradcy prawnego lub finansowego, zorientowanego w Prawie Cywilnym. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najważniejsze informacje o opłatach notarialnych przy zakupie mieszkania:

Rodzaj transakcji Opłaty notarialne
Zakup lub sprzedaż 1,4% wartości mieszkania
Przelew mieszkania dla jednej osoby 1,2% wartości mieszkania

Płacenie opłaty notarialnej za mieszkanie – jak obniżyć koszty?

Kiedy kupujemy mieszkanie, musimy liczyć się z określonymi kosztami, w tym z opłatą notarialną. Oznacza to, że należy ją uwzględnić w wydatkach przy transakcji – najczęściej stanowi ona ok. 1-2% jego ceny. Opłata ta może jednak zostać znacznie obniżona – nawet do 0%, jeśli spełnimy kilka określonych warunków.

Główne sposoby obniżenia opłaty notarialnej

Aby skorzystać z preferencyjnego, niższego taryfowo stawki, przy zakupie mieszkania wystarczy, że zastosujemy jeden z poniższych sposobów:

  • Przelewem pieniężnym z rachunku bankowego – wtedy taryfa za czynność notariusza wyniesie tylko 0,5% ceny transakcji.
  • Kategoryczne uprawnienia – wymaga to przesłania całej sumy pieniędzy na konto notariusza. Wtedy opłata również będzie wynosiła 0,5%.
  • Ustanowienie hipoteki na długoterminowe zabezpieczenie kredytu. Ta opłata została skalkulowana na 0,5% ceny nieruchomości lub 0,1% wkładu własnego.

W niektórych przypadkach, jeżeli transakcja jest niewielka, przy braku hipoteki można skorzystać ze zwolnienia z opłaty notarialnej. Jest ona dozwolona przez ustawę, dlatego przed przystąpieniem do transakcji warto przeanalizować określone przepisy – przy wsparciu notariusza – aby określić jak obniżyć lub nawet wyłączyć opłaty notarialne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak obniżyć wymagane opłaty notarialne przy zakupie mieszkania, kliknij tu: https://notariusz-widzew.pl/oplaty-notarialne-przy-zakupie-mieszkania.