Jak wygląda upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka jest procedurą prawną, która pozwala osobom fizycznym zmniejszyć lub całkowicie uniknąć spłaty długów. Umożliwia to uzyskanie zarówno czasowego, jak i trwałego odciążenia od długów.

Plan spłaty

Osoba upadła może złożyć wniosek o upadłość w sądzie federalnym, w którym występuje jako dłużnik. Sąd następnie wydaje nakaz zabezpieczający, który zapobiega zarówno zajęciom, jak i egzekucji majątkowej wobec dłużnika. Sąd może zatwierdzić plan spłaty długów lub orzec całkowite umorzenie długów. Plan spłaty długów jest wykonany w ciągu 3 do 5 lat, po czym dłużnik staje się wolny od długów. Czasami sąd może orzec całkowite umorzenie długów, jeśli dłużnik nie ma żadnych możliwości spłaty. Oznacza to, że wszystkie długi są całkowicie umorzone, a dłużnik nie musi ich spłacać. Upadłość konsumencka wymaga wielu wniosków i dokumentacji. Zanim dana osoba może ubiegać się o upadłość, musi przejść kurs uzdrawiania finansowego i udowodnić, że nie jest w stanie spłacić swoich długów. Upadłość konsumencka jest skuteczną metodą pozbywania się długów, ale nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Zanim zdecydujesz się złożyć wniosek o upadłość, skonsultuj się z doradcą finansowym lub prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy jest to właściwy krok dla twojej sytuacji.

Konsekwencje upadłości

Upadłość konsumencka może mieć poważne konsekwencje. Skutkiem upadłości jest wpis w historii kredytowej, co może utrudnić uzyskanie kredytu, pożyczki lub innego rodzaju finansowania w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, upadłość konsumencka jest prawnym narzędziem, które może pomóc osobom, które mają trudności ze spłatą swoich długów. Jednak należy mieć na uwadze, że ma ono również poważne konsekwencje, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą, zanim zostanie złożony wniosek o upadłość.

Proces upadłości

  1. Złożenie wniosku o upadłość: Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w sądzie. Formularz można pobrać ze strony internetowej sądu lub uzyskać go w sądzie.
  2. Zatwierdzenie wniosku: Po złożeniu wniosku sąd zatwierdzi lub odrzuci wniosek. Jeśli zostanie on zatwierdzony, sąd wyśle powiadomienie do wierzycieli.
  3. Sporządzenie planu spłat: Następnie wierzyciele będą musieli sporządzić plan spłaty. Zazwyczaj plan obejmuje spłatę długu w ciągu 36 miesięcy.
  4. Pozytywne zatwierdzenie planu: Po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd dłużnik zostanie zwolniony z długu.
  5. Zakaz kontaktów z wierzycielami: Od tego momentu dłużnik nie będzie mógł kontaktować się z wierzycielami. Wierzyciele będą musieli zgodzić się na zatwierdzony plan spłaty.
  6. Zakaz zaciągania nowych długów: Dłużnik nie będzie mógł zaciągać nowych długów bez zgody sądu.