Jak przygotować się do przeglądu budowlanego i co musisz wiedzieć aby zapewnić bezpieczeństwo budynku?

Jak przygotować się do przeglądu budowlanego i co musisz wiedzieć aby zapewnić bezpieczeństwo budynku?

Przygotowanie do Przeglądu Budowlanego – co należy wiedzieć?

Przegląd budowlany to ważne wydarzenie, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo w budynku. Aby przygotować się do niego, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wiele szczegółów – od funkcjonowania instalacji, po poprawność użytkowania wszelkich instalacji, zgodnie z zaleceniami.

Szczelność instalacji

W przeglądzie budowlanym najważniejsze jest sprawdzenie szczelności instalacji – takich jak przewody wodne, kanalizacja, centralne ogrzewanie, system gazowy i elektryczny. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne gdzieniegdzie wycieki wody, istniejące otworki lub przestrzały w przewodach, które mogą być źródłem zanieczyszczeń lub być siedliskiem drobnoustrojów. Przegląd budowlany powinien obejmować okresowe sprawdzanie szczelności instalacji i naprawę wszystkich uszkodzeń.

Przegląd instalacji energetycznych

Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu do przeglądu budowlanego jest ustalenie stanu technicznego i poprawności użytkowania instalacji elektrycznej, gazowej i centralnego ogrzewania. Są to ważne elementy, które wpływają na bezpieczeństwo wewnątrz budynku. W przeglądzie należy upewnić się, że bezpieczniki i wskaźniki są sprawne, a instalacje są wykonywane zgodnie z wytycznymi. W przypadku centralnego ogrzewania należy nadzorować poprawność eksploatacji i działania wszystkich elementów, w szczególności specjalnych urządzeń bezpieczeństwa, które czuwają nad zapewnieniem porządku i określonego poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniu.

Czynności podejmowane przed przeglądem budowlanym

Aby skutecznie przygotować się do przeglądu, należy przejść przez kilka kroków:

 • Dokonaj przeglądu technicznego budynku, by upewnić się, że poszczególne instalacje odpowiadają obowiązującym normom.
 • Upewnij się, że lokalny dostawca energii elektrycznej i gazu prawidłowo dostarcza zasilanie.
 • Sprawdż system bezpieczeństwa, chroniący budynek przed dostępem nieautoryzowanym, w tym czujniki alarmowe i monitoring.
 • Sprawdż stan funkcjonowania systemu domofonu, kontroli dostępu, systemu monitoringu i innych kluczowych systemów.

Ułatwienia tego procesu

Przygotowanie budynku do przeglądu można ułatwić skorzystaniem z usług profesjonalistów, którzy przeprowadzą dla Ciebie przeglądy budowlane i poprawią stan budynku. Dzięki temu można zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia oraz zapobiec wystąpieniu wszelkich problemów technicznych, które w przeciwnym wypadku mogłyby pojawić się po zakończeniu przeglądu.

Elementy Obszar Przeglądu
Instalacje wodne Szczelność, przestrzały, wycieki, lokalizacja
Instalacje elektryczne Sprawdzenie szczegółów, bezpieczników, wskaźników
Instalacje gazowe Aktualne oznaczenie, naprawy uszkodzonych części
Centralne ogrzewanie Naprawa wszelkich problemów, sprawdzenie komponentów bezpieczeństwa

Krok po kroku: przygotowanie do przeglądu budowlanego i jego zalety

Optymalizacja budynku pod kątem bezpieczeństwa przed przeglądem

Przed wykonaniem przeglądu budowlanego ważne jest dokładne przygotowanie i optymalizacja budynku. W tym celu należy poddać badaniom elementy konstrukcyjne znajdujące się wewnątrz budynku, jak i zewnętrzne. Niżej podamy kilka konkretnych przykładów:

 • Sprawdzenie grubości ścian
 • Sprawdzenie podłóg i stropów
 • Sprawdzenie okien i drzwi
 • Weryfikacja zasuszeń i wymagań hydroizolacyjnych
 • Kontrola wilgoci
 • Kontrola ościeżnic i oświetlenia

Po wykonanych badaniach możliwe jest wyhodowanie konkretnych i precyzyjnych raportów nt. budynku. Do tego celu przydatne są narzędzia inwentaryzacji budowlanej , które pomagają określić wszelkie powiązane z budynkiem aspekty i elementy, m.in. jego położenie, cechy techniczne, aranżacja wnętrz. Ponadto właściciel obiektu może mieć dostęp do informacji na temat tego, jakie korzyści niesie ze sobą przeprowadzenie przeglądu budowlanego, a także uniknąć potencjalnych strat ekonomicznych wynikających z awarii.

Korzyści z przeprowadzenia przeglądu budowlanego
Aspekt Korzyść
Bezpieczeństwo Zmniejszona szansa na uszkodzenie budynku w przyszłości
Ekonomiczny aspekt Uzyskanie informacji o ewentualnych kosztach renowacji lub napraw
Zakres prac Stan obiektu może ponownie sprawdzany cyklicznie, aby upewnić się, że nie ma potrzeby przeprowadzania niezbędnych prac

Bycie dobrze przygotowanym do przeglądu budowlanego jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa celem zapewnienia ciągłości i bezawaryjnego działania budynku. Ważnym jest, aby wybrać profesjonalistę, które pomoże Ci w optymalizacji budynku oraz przedstawi zalety wynikające z przeprowadzenia takiego przeglądu.

Prepracuj się do przeglądu budowlanego i sprawdź jaki wpływ na bezpieczeństwo budynku.

Przegląd budowlany to ważny proces okresowego kontrolowania budynku, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Przed przeprowadzeniem przeglądu budowlanego należy wykonać wiele czynności, aby zapewnić bezpieczeństwo budynku. Lepiej jest przeprowadzić przegląd wcześniej, tak żeby zapobiec jakimkolwiek skutkom ubocznym, które mogłyby wyniknąć z opóźnienia. Przeszkolony profesjonalista powinien przejść przegląd budowlany, który obejmuje badanie stanu instalacji, rur i systemu wentylacji, jak również dachu, okien i drzwi, oraz kontroli poziomu bezpieczeństwa.

Kroki do przygotowania się do przeglądu budowlanego:

 • Sprawdzenie stanu technicznego budynku;
 • Kontrola poprawnego działania systemu wentylacji;
 • Sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej;
 • Kontrola stanu obróbek blacharskich;
 • Inspekcja maszynowanie drukowanych i montowanych elementów;
 • Kontrola izolacji termicznej i zlewozmywaków;
 • Sprawdzenie zawilgocenia tynku;
 • Kontrola na wykrycie szkodników i ich larw;
 • Kontrola miejsc, w których pojawia się pleśń lub grzyby;
 • Kontrola stanu uszczelniania ścian i okien;
 • Sprawdzenie zgodności z przepisami przeciwpożarowymi;
Kadena czynności
1. Sprawdzenie stanu technicznego budynku.
2. Kontrola poprawnego działania systemu wentylacji.
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.
4. Kontrola stanu obróbek blacharskich.
5. Inspekcja maszynowanie drukowanych i montowanych elementów.
6. Kontrola izolacji termicznej i zlewozmywaków.
7. Sprawdzenie zawilgocenia tynku.
8. Kontrola na wykrycie szkodników i ich larw.
9. Kontrola miejsc, w których pojawia się pleśń lub grzyby.
10. Kontrola stanu uszczelniania ścian i okien.
11. Sprawdzenie zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.

Przed przeprowadzeniem przeglądu budowlanego należy dokonać dokładnych kontroli w powyższych obszarach, aby zapewnić poprawność wykonanych napraw i uniknąć późniejszych komplikacji. Dlatego też sprawna praca przedsiębiorcy i zleceniobiorcy jest bardzo ważna przy przeglądach budowlanych, aby upewnić się, że wszystkie procedury są przeprowadzane zgodnie z wymogami. Takie uważne kontrole mogą zapobiec poważnym awariom, a nawet poważnym wypadkom. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku, przeglądy budowlane są bardzo ważne, a należyte przygotowanie jest niezbędne do ich prawidłowego przeprowadzenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w pełni przygotować się do przeglądu budowlanego oraz jakie czynności są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo Twojego budynku, koniecznie kliknij w link umieszczony poniżej: http://ibpe.pl/przeglady-obiektow-budowlanych/.