Fotowoltaika może być dofinansowana w Katowicach

Katowice w Polsce staną się pierwszym miastem w kraju, które oferuje dotacje na panele słoneczne. Ten ruch jest częścią szerszego planu miasta mający na celu zwiększenie zużycia energii odnawialnej i zmniejszenie śladu węglowego.

Wysokość dofinansowania fotowoltaiki w Katowicach

Zgodnie z programem gospodarstwa domowe i firmy będą mogły ubiegać się o 50% kosztów instalacji paneli słonecznych, maksymalnie 5000 PLN (około 1150 €). Dotacje będą dostępne zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków i zostaną opłacone przez budżet miasta. Dofinansowanie i fotowoltaika – Katowice robią to dobrze.

Katowice szacuje, że program doprowadzi do instalacji około 1000 nowych paneli słonecznych, które generują około 500 MWh energii elektrycznej rocznie. Jest to równoważne rocznemu zużyciu energii elektrycznej około 200 gospodarstw domowych.

Katowice dzięki dofinansowaniu do fotowoltaiki chcą być bardziej ekologiczne

Program jest częścią szerszego popychania miasta w celu zwiększenia zużycia energii odnawialnej. Katowice ustaliły już cel pozyskiwania 20% swojej energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r., A oczekuje się, że wzrośnie do 50% do 2030 r.

Solar Power jest kluczową częścią tego przejścia, a Katowice jest już domem dla wielu dużych gospodarstw słonecznych. Oczekuje się, że program dotacji zachęci więcej gospodarstw domowych i firm do instalowania własnych paneli słonecznych, dodatkowo zwiększając produkcję energii odnawialnej miasta.

Incjatywa Katowic w sprawie dofinansowania fotowoltaiki

Decyzja Katowic  do subsydiowania paneli słonecznych pojawia się w czasie, gdy polski rząd zmniejsza własne poparcie dla energii odnawialnej. W 2016 r. Rząd wprowadził szereg zmian w prawie energii odnawialnej, które były szeroko krytykowane przez branżę.

W wyniku tych zmian wiele gospodarstw słonecznych zostało zmuszonych do zamknięcia, a liczba nowych instalacji spadła. Katowice rzucają ten trend, zachęcając do korzystania z energii słonecznej poprzez swój program dotacji.

Pozytywny wpływ dofinansowania fotowoltaiki w Katowicach

Oczekuje się, że program będzie miał pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę, a także pomoże zmniejszyć ślad węglowy Katowic. Ponieważ więcej gospodarstw domowych i firm generuje własną energię odnawialną, Katowice stanie się mniej zależne od importowanych paliw kopalnych. Pomoże to stworzyć miejsca pracy i zwiększyć wzrost gospodarczy.

Katowice prowadzą przejście Polski do energii odnawialnej. Oczekuje się, że jego system dotacji dla paneli słonecznych zachęci więcej gospodarstw domowych i firm do instalowania własnych paneli słonecznych, co dodatkowo zwiększa produkcję energii odnawialnej miasta.