Blistry produkcja

Na początku trzeba wybrać materiał, który ma być użyty do produkcji blistra. Może to być papier, folia lub tektura. Następnie materiał jest cięty na kawałki o odpowiednich wymiarach i kształtach. Następnie kawałki te są składane w taki sposób, aby utworzyły kształt, który ma być użyty do produkcji blistra. Na koniec materiał jest poddawany obróbce termicznej lub chemicznej, aby utrwalić kształt. Blistry wykonane są ze specjalnego tworzywa. Tworzywo to jest przeznaczone do produkcji opakowań produktów leczniczych, które wymagają stałego kontaktu z lekiem.

Etapy produkcji blistrów

Najważniejsze etapy blistry produkcja:

  1. Wstępna rozmowa z klientem
  2. Wybór rodzaju i rozmiaru blistra
  3. Przygotowanie projektu graficznego
  4. Wydruk blistra
  5. Tłoczenie blistra
  6. Pakowanie blistra
  7. Wysyłka blistra
  8. Kontrola jakoś

Wstępna rozmowa z klientem. Podczas pierwszej rozmowy z klientem należy ustalić, jaki rodzaj i rozmiar blistra jest potrzebny. Należy także uzgodnić, jaki projekt graficzny ma być wydrukowany na blistrze. Następnie wybrać rodzaj i rozmiar blistra. Istnieje wiele rodzajów i rozmiarów blistrów. Klient powinien wybrać rodzaj i rozmiar, które najlepiej pasują do jego produktu.

Przygotowanie projektu, wydruk i tłoczenie blistra

Przygotowanie projektu graficznego. Po wyborze rodzaju i rozmiaru blistra klient musi przygotować projekt graficzny, który ma być wydrukowany na blistrze. Po przygotowaniu projektu graficznego należy wydrukować blistry. Blistry mogą być wydrukowane na różnych rodzajach papieru, takich jak papier kredowy, papier kredowy błyszczący lub papier ścierny. Po wydrukowaniu blistrów należy je tłoczyć. Tłoczenie blistrów pozwala na uzyskanie lepszego wyglądu i trwałości.

Kontrola, pakowanie i wysyłka blistrów

Po wytłoczeniu blistrów należy je sprawdzić pod kątem jakości. Blistry mogą być poddawane różnym testom jakościowym, takim jak testy wytrzymałościowe, testy zużycia lub testy estetyczne, które mają na celu wyeliminowanie niektórych niedoskonałości. Później należy je zapakować. Blistry mogą być pakowane w różne rodzaje opakowań, takie jak koperty, kartony lub torebki. Gdy już zapakujemy blistry należy je wysłać. Blistry mogą być wysyłane pocztą lub kurierem.